KURZY ODPORÚČANÉ PRE ČLENOV FARSKÝCH EVANJELIZAČNÝCH BUNIEK

Kurz Filip

Kurz Filip, známy aj ako Kurz základov kresťanského života, je víkendový kurz o základných pilieroch kresťanskej viery, o hlásaní základnej kerygmy. Je to príležitosť na osobné stretnutie sa s Ježišom Kristom. Témy víkendu sú:

 •     Božia láska
 •     Hriech
 •     Spása v Ježišovi Kristovi
 •     Obrátenie a viera
 •     Duch Svätý
 •     Spoločenstvo

Kurz Filip organizujú rôzne spoločenstvá po celom Slovensku.

 

Kurz Objav Krista

Objav Krista je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom!

Ciele kurzu Objav Krista:

 • Pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi
 • Pomôcť účastníkom nájsť v rámci farnosti, univerzity a pod. spoločenstvo ľudí a vytvoriť si k nim vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi

Kurz pozostáva zo siedmich stretnutí a jedného dňa duchovných cvičení. Každé stretnutie má štyri časti: večera (ak sa kurz koná večer), čas na modlitbu, prednáška a diskusia v skupinkách.

Na Kurz Objav Krista, nadväzujú kurzy: Nasleduj Krista. a Odovzdaj Krista

Viac informácií o seminári Objav Krista nájdete TU

 

Alfa kurz

Alfa kurz je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť kresťanskú vieru. Slobodná a príjemná atmosféra, prístupná forma a humor. Je možné počúvať, pýtať sa, diskutovať a objavovať. Alfa je miesto, kde žiadna otázka nie je naivná alebo nemiestna.

Z čoho sa skladá?

Alfa kurz je sériou tém, ako sú napr.: "Kto je Ježiš?", "Prečo a ako sa modliť?"

Po každej téme nasleduje diskusia v skupinách. Dĺžka kurzu závisí od počtu tém. Zvyčajne trvá cca 12 týždňov (jedno stretnutie za týždeň).

Kto sa môže kurzu zúčastniť?

Každý, ale kurz je hlavne pre:

 •         tých, ktorí sa chcú zoznámiť s kresťanstvom
 •         novoobrátených kresťanov
 •         tých, ktorí túžia oživiť základy svojej viery

V prípade, že aj vy chcete organizovať kurz Alfa vo svojom meste, prosím, kontaktujte spoločenstvo Maranatha v Prešove.