Systém
feb_bunka.jpg
feb_bunka.jpg

 

 

- máte vo svojej farnosti ľudí, ktorí chcú rásť vo viere a mali by radi stretko?

- alebo ho aj majú, len chcú mu dať jasnú obsahovú štruktúru a dať viac do centra pozornosti Krista a Božie slovo? 

- alebo túžite, aby Vaša farnosť bola viac otvorená ľuďom a mala evanjelizačné zmýšľanie?

 

Seminár Život malého spoločenstva ponúka spôsob misijného nastavenia života stretiek, jeho jasnú obsahovúj štruktúru, ktorá formuje ľudí v ľudskosti, vo viere aj vo vzťahu s Bohom.

Seminár Život malého spoločenstva otvára priestor pre mimosviatostnú katechézu vo farnosti. Je vhodný pre kňazov, aj laikov. Má 4 stretnutia a je inšpirovaný programom Farské evanjelizačné bunky. Podporuje evanjelizačný model života farnosti.

Pripájame link na prihlasovací formulár. alebo cez QR kód z obrázka.

 

Čas: 9:00 - 12:00 SOBOTY

Miesto: Včas oznámime.

Termíny stretnutí:      

          1. stretnutie 11. máj

          2. stretnutie 25. máj

          3. stretnutie   8. jún

          4. stretnutie 22. jún

 

 

Po ukončení seminára ponúkame pre účastníkov mentoring – permanentné sprevádzanie a tiež aj ďalšie formačné programy. 

 

POĎ VON!

Medzinárodná katechetická konferencia

·         24. – 25. november 2023

·         Registračný poplatok: 30 €  (v cene vstupy na prednášky a workshopy + občerstvenie počas prestávok)

·         Hotel SATEL Poprad

pre kňazov, farských animátorov,  katechétov, kresťanských učiteľov, vychovávateľov a všetkých veriacich aktívnych vo farnostiach, ktorí hľadajú spôsoby odovzdávania viery v dnešnom modernom svete.

·         Miesto pre diskusie, zdieľanie skúseností a vzdelávanie, Príležitosť na rast a obnovu pre všetkých, ktorí sú pripravení vykročiť z komfortu a otvoriť sa novým spôsobom života v kresťanskej komunite.

 

HLAVNÉ TÉMY

Ako si zachovať odvahu vykročiť do nových vecí a nenechať

      sa odradiť chybami

 Zmena v prístupe katechétu

 Obnova katechézy v našich časoch: hlavné témy nového

      Direktória pre katechézu

 Vnútorný oheň ako nevyhnutná podmienka v službe lídra

 Periférie - to je naše miesto

 Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli

 Povolanie katechétu: Vychovávateľ, zakorenený v Kristovi

 

Jeden z workshopov tejto konferencie bude venovaný predstaveniu Farských evanjelizačných buniek. SOBOTA 10:30 - 11:45 téma: "Prebuď sa ty, čo spíš" (Ef 5,14) - Je možné premeniť tradičnú farnosť na evanjelizačnú? (lektor Mgr. Martina Šipošová)

Prihlásiť sa na odber
s-clenovia.png
s-knazi.png
s-veduci.png

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Mk 16,15