"POĎ VON" - medzinárodná katechetická konferencia

POĎ VON!

Medzinárodná katechetická konferencia

·         24. – 25. november 2023

·         Registračný poplatok: 30 €  (v cene vstupy na prednášky a workshopy + občerstvenie počas prestávok)

·         Hotel SATEL Poprad

pre kňazov, farských animátorov,  katechétov, kresťanských učiteľov, vychovávateľov a všetkých veriacich aktívnych vo farnostiach, ktorí hľadajú spôsoby odovzdávania viery v dnešnom modernom svete.

·         Miesto pre diskusie, zdieľanie skúseností a vzdelávanie, Príležitosť na rast a obnovu pre všetkých, ktorí sú pripravení vykročiť z komfortu a otvoriť sa novým spôsobom života v kresťanskej komunite.

 

HLAVNÉ TÉMY

Ako si zachovať odvahu vykročiť do nových vecí a nenechať

      sa odradiť chybami

 Zmena v prístupe katechétu

 Obnova katechézy v našich časoch: hlavné témy nového

      Direktória pre katechézu

 Vnútorný oheň ako nevyhnutná podmienka v službe lídra

 Periférie - to je naše miesto

 Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli

 Povolanie katechétu: Vychovávateľ, zakorenený v Kristovi

 

Jeden z workshopov tejto konferencie bude venovaný predstaveniu Farských evanjelizačných buniek. SOBOTA 10:30 - 11:45 téma: "Prebuď sa ty, čo spíš" (Ef 5,14) - Je možné premeniť tradičnú farnosť na evanjelizačnú? (lektor Mgr. Martina Šipošová)