Život malého spoločenstva - seminár

 

 

- máte vo svojej farnosti ľudí, ktorí chcú rásť vo viere a mali by radi stretko?

- alebo ho aj majú, len chcú mu dať jasnú obsahovú štruktúru a dať viac do centra pozornosti Krista a Božie slovo? 

- alebo túžite, aby Vaša farnosť bola viac otvorená ľuďom a mala evanjelizačné zmýšľanie?

 

Seminár Život malého spoločenstva ponúka spôsob misijného nastavenia života stretiek, jeho jasnú obsahovúj štruktúru, ktorá formuje ľudí v ľudskosti, vo viere aj vo vzťahu s Bohom.

Seminár Život malého spoločenstva otvára priestor pre mimosviatostnú katechézu vo farnosti. Je vhodný pre kňazov, aj laikov. Má 4 stretnutia a je inšpirovaný programom Farské evanjelizačné bunky. Podporuje evanjelizačný model života farnosti.

Pripájame link na prihlasovací formulár. alebo cez QR kód z obrázka.

 

Čas: 9:00 - 12:00 SOBOTY

Miesto: Včas oznámime.

Termíny stretnutí:      

          1. stretnutie 11. máj

          2. stretnutie 25. máj

          3. stretnutie   8. jún

          4. stretnutie 22. jún

 

 

Po ukončení seminára ponúkame pre účastníkov mentoring – permanentné sprevádzanie a tiež aj ďalšie formačné programy.