VÝZNAM EVANJELIZÁCIE OKOLIA (OIKOSU)

  • je to prirodzená cesta získavania okolia. Staviame tu na prirodzených vzťahoch, cez ktoré získavame poslucháčov pre naše posolstvo
  • je to najplodnejšia cesta. Čím užší vzťah máme s človekom z oikosu, tým väčšia je šanca na ovplyvnenie jeho života: váš sused, ktorý sa diví, "prečo sa o mňa staráš", váš starý priateľ, ktorý spozoruje obrat vo vašom živote, členovia rodiny, ktorí vidia svojho známeho "hriešnika", ako sa stáva "svätým". Práve týchto ľudí možno najlepšie získať
  • počet kontaktov touto cestou rýchle narastá. Ak máte vo svojom okolí 20 ľudí, je tu možnosť kontaktu so 400 ľuďmi cez vzťahy tých dvadsiatich
  • tento spôsob poskytuje i najväčšiu radosť zo zvestovania. Je to vždy vzrušujúce, keď môžeme pozorovať, ako sa ľudia obracajú ku Kristovi, ale zvlášť sa nás dotýka, ak je to niekto, komu sme venovali čas, lásku, modlitby. Na to myslí apoštol Ján, keď hovorí: "Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde." (3Jn 4)
  • tento spôsob evanjelizácie dáva možnosť ďalšieho nasledovania, lebo naše vzťahy sa stále vyvíjajú
  • pretože využívame existujúce vzťahy, nemusíme "chodiť evanjelizovať", ale môžeme "evanjelizovať, kamkoľvek ideme"
  • každý vzťah obnovený zvestovaným evanjeliom má viesť ku konečnému osobnému obráteniu. Lebo svedectvo vlastného života premeneného Ježišovou láskou má vďaka tejto láske veľkú účinnosť na toho, kto nás už veľmi dobre pozná