Rozhovor s Don Pigim Perinim

OTÁZKA: Nie je život vo farnosti St. Eustorgia veľmi vzdialený tomu, čo vidíme vo väčšine farnostiach?

 

ODPOVEĎ: Viete, ako kardinál Hume pomenoval farnosti? Nazval ich "spiacimi obrami". Tieto veľké spiace telá, ktorými krv už sotva prúdi - môžeme prebudiť k životu. Čím sa líšia dve moria Palestíny, Galilejské a Mŕtve more? Prvé žije, druhé je mŕtve. Prečo? Pretože voda z prvého vyteká, nie však z druhého. Galilejské more je obrazom farnosti, ktorá evanjelizuje: oživujúca voda priteká, oživuje, daruje život daruje život a opäť vyteká. Keby sme uzavreli odtok, odumrelo by. Farnosť buď evanjelizuje alebo umiera. "Ite missa est" na konci svätej omše neznamená: Koniec, choďte domov, ale: Choďte, vyjdite z chrámu, dostali ste poverenie evanjelizovať!"

 

OTÁZKA: Môže použiť tento model preťažený, unavený vidiecky farár, ktorý sa ponáhľa z jedného kostola do druhého?

ODPOVEĎ: Áno, ak sa modlí a svoju službu zverí Duchu Svätému. Koho poveril Ježiš poslaním, zvestovať evanjelium celému svetu?Niekoľko obyčajných veriacich, jedenásť chudákov, ktorí stratili odvahu a plní úzkosti, trasúc sa zamkli do Večeradla. Ich vodca zradil Krista a znechutený sa vrátil ku svojej práci rybára. Toto bolo pred Turícami ... Po krste Duchom Svätým sa všetko zmenilo. Je to Duch, ktorý im vracia odvahu a robí z nich zapálených apoštolov. Je to Duch, ktorý evanjelizuje!

 

OTÁZKA: Aké podmienky  sú potrebné, aby sme vo farnosti vytvorili takéto živé bunky?

ODPOVEĎ: Predovšetkým, aby bol farár o veci presvedčený. Potom: postaviť neustálu eucharistickú poklonu do centra farnosti. Mojim bratom kňazom pripomínam, že to nemusí byť vina laikov, ak farnosti neevanjelizujú. 

 

OTÁZKA: A riziká?

ODPOVEĎ: Unáhlenosť. Myslieť, že toto je jediná cesta evanjelizácie. Strach kráčať po vode. 

 

OTÁZKA: Čo Vás tak oslovilo pri prvej návšteve u St. Bonifáca, keď ste sa zoznámili s bunkovým systémom?

ODPOVEĎ: Desať skutočností:

- predovšetkým eucharistická poklona ráno o 6:00 do 24:00 hod., ktorá je uhoľným kameňom budovy misijnej farnosti. 

- neuveriteľná pohostinnosť farníkov

- rozkvet služieb: každý si nájde nejakú robotu. Je to fascinujúce.

- účinná organizácia. Nemám rád štruktúry, ale musel som vziať na vedomie: "Zachovaj poriadok, a poriadok zachová Teba."

- otvorenie sa evanjelizácii. Farnosť nemá žiadne iné aktivity.

- delegovanie autority. Pastier stojí na čele, ale s veľkou úctou a dôverou deleguje právomoc laikom. 

- štúdium Písma, ktorú laici poznajú, študujú a stále majú na blízku. 

- "Krst Duchom Svätým", ktorý bol pre mňa začiatkom nového vzťahu k Pánovi. Farnosť Sv. Bonifáca je založená na charizmatickej skúsenosti. Iné farnosti, ktoré preberajú bunkový systém, nemusia sa pridať k charizmatickému hnutiu. Toto nie je podstatné. Dôležitá je obnova farnosti, ktorá môže priniesť obnovu cirkvi.

- desiatky. Vo farnosti Sv. Bonifáca 90% farníkov odovzdáva minimálne desať percent svojich príjmov! Niektorí aj viac - a to v krajine, v ktorej kráľom je dolár. 

- konečne živá, oduševnelá chvála, ktorá zaznieva spontánne v osobnej, rodinnej a komunitnej modlitbe. Je to podivuhodné! A ešte podivuhodnejšie je, že od tej doby to prežívame aj my u Sv. Eustorgia.