Proces evanjelizácie "SIEŤ", ku ktorému sú členova FEB pozvaní

Proces evanjelizácie FEB je zobrazený cez biblický obraz siete a cez príbeh učeníkov - jednoduchých rybárov, ktorí na Ježišovo pozvanie zanechali rybárske siete, aby sa stali rybármi ľudí. 

"SIEŤ" má osem etáp. Komentár k jednotlivým etapám siete nájdete na obrázku "siete".

Jedným z hlavných pilierov Farských evanjelizačných buniek je evanjelizácia.

Evanjelizátor - prijal poverenie dané Ježišom: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium každému stvoreniu." (Mk 16,15). Tieto Ježišove slová sa stávajú cieľom a ideálom jeho života.

Evanjelizovaný - je to osoba z nášho oikosu, ktorú práve evanjelizujeme. 

OIKOS - (grécky výraz) je spoločenstvo ľudí, s ktorými udržujeme pravidelné vzťahy (rodina, priatelia, kolegovia v práci, susedia).

 

ZHRNUTIE:  
Kto evanjelizuje?  všetci členovia evanjelizačnej bunky
Kedy?    stále, pri každej príležitosti
Kde?  vo svojom vlastnom oikose
Kto je evanjelizovaný?  každý, koho denne stretávame a kto ešte nezakúsil Božiu lásku
Ako evanjelizujeme?    cez osobné sprevádzanie rozčlenené do ôsmych etáp, neustále ponorení do modlitby a moci Ducha Svätého

"Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." (Mk 1,17)