5. Vysvetľovanie


Prichádza etapa, kedy sme pozvaní odpovedať na mnohé otázky, stále hlbšie a náročnejšie, ktoré nám člen oikosu s dôverou predkladá. Svätý Peter nám hovorí, že máme byť pripravení zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (porov. 1 Pt 3,15)

"Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života." (Jn 8,12)


Vysvetľovanie je zamerané na ťažkosti člena oikosu v jeho vzťahu s Bohom a s Cirkvou.

Pôvod odmietnutia a námietok:

 Každá otázka alebo kritika ukrýva na duchovnej a ľudskej úrovni nejakú potrebu, ktorá sa rodí z:

- nevedomosti o Ježišovi a "dejinách spásy"

- mylných presvedčení založených na falošných alebo nepodložených predstavách o Ježišovi

- sklamaní, ktoré vychádzajú z proti-svedectiev niektorých kresťanov

- nedostatku skutočného pochopenia. "Počuť" evanjelium ešte nie je to isté ako "poslúchať a pochopiť ho."

- odmietnutia Pánovej vlády a neschopnosti postaviť Ježiša do stredu svojho života. Tiež podmienenosťou rodinného alebo spoločenského prostredia

- nedostatku dôvery. Človek má nedôveru v Božiu bezpodmienečnú a osobnú lásku, v jeho milosrdenstvo a odpustenie

- neschopnosti opustiť hriešne návyky

- nerozhodnosti - z odkladania stretnutia s Ježišom na neskôr

- intelektu. Teda z poznávania Ježiša iba "hlavou" nie "srdcom".

 

Ako konať pri vysvetľovaní s láskou?

Je užitočné riadiť sa všeobecnými pravidlami:

- nesnažiť sa presviedčať ale s láskou predstaviť pravdu evanjelia a učenie Cirkvi. Obrátenie srdca je darom Ducha Svätého

- našou úlohou nie je dokazovanie pravdy evanjelia a učenia Cirkvi. Pravda sa obháji sama. Je na nás, aby sme ju ohlasovali

- neodbiehať od cieľa rozhovoru

Vysvetľujeme s citlivosťou a rešpektom voči tempu druhého

 

V prípade neúspechu predložme celú situáciu Bohu v adorácii a nechajme to Pánovi, aby sa dotkol srdca človeka, s ktorým sme situáciu prežili. Modlime sa za neho. Prežívajme v pokoji a v pokore všetko, čo vnímame ako chybu a pokračujme v príhovornej modlitbe. Vytrvajme vo viere a rozsievajme ďalej.