CIELE SYSTÉMU FEB

  • obnova farnosti, ktorej centrom je evanjelizácia prostredníctvom hlásania základnej kerygmy
  • naplnenie výziev po "novej evanjelizácii", v zhode s výzvami, ktoré opakuje univerzálna i lokálna Cirkev -
    • farnosť sa postupne stáva "nová" svojou horlivosťou v moci Ducha Svätého, kedy sa "spiaci obor" mení na "farnosť v plameňoch"
    • farnosť sa postupne stáva "nová" použitím metódy "byť svedkom a nie učiteľom"  (porov. RM 42)
    • farnosť sa postupne stáva "nová" novým spôsobom - cez formáciu kňaza sa laici formujú v učeníkov - misionárov (porov. EG 120) 
  • premena z farnosti uzavretej sa stáva farnosť vychádzajúca (porov. EG 15)