ŽIVOT V BUNKE

Všetky bunky majú svoje stretnutia podľa rovnakých zásad. Zároveň však, každá bunka svojim jedinečným spôsobom. Stretnutia sú na rôznych miestach a v rôznom čase. Väčšinou sa stretnutia konajú v priestoroch bytu jednotlivých členov bunky. Členovia bunky sú rôzneho veku, pohlavia, zamestnania, záujmov a kultúrnej úrovne.

Každá bunka rešpektuje tri základné pravidlá:

  • dĺžka stretnutia - 90 minút
  • priebeh stretnutia sa skladá zo 7 častí (ich vymenovanie a bližšie vysvetlenie nájdete TU)
  • bunka sleduje sedem cieľov (ich vymenovanie a bližšie vysvetlenie nájdete TU)

Dĺžka stretnutia: Každé stretnutie bunky má svoj presný čas začiatku i konca. Skúsenosti ukazujú, že dĺžka 90 minút je ideálny čas na plnohodnotné stretnutie bunky. Na záver stretnutia by mali zúčastnení pociťovať túžbu zostať alebo túžbu po ďalšom stretnutí. Rešpektovanie časového rámca dáva členom možnosť plánovať si denný harmonogram a zároveň dáva istotu novým, prichádzajúcim členom do bunky. Je prejavom úcty, vzájomného rešpektu a bratskej lásky voči ľuďom.

Príprava stretnutia a láskyplného prostredia: Je príjemné byť hostiteľom bunkového stretnutia, lebo je to predovšetkým stretnutie sa s Bohom a priateľmi. Preto nie je prioritou uprataný, dokonale vyčistený byt a preplnené stoly jedlom a pitím. V rámci stretnutia sa neje, lebo dôvodom stretnutia nie je konzumovanie ale stretnutie a vzájomné obdarovávanie sa v bratskom spoločenstve. Pozývame ľudí do svojho každodenného prostredia bez ohľadu na to, aké je, lebo aj Krista pozývame do svojho každodenného života. Tým sa odbúrava stres z potreby mať byt v dokonalej čistote. 


"Srdečné a nezištné prijatie je prvou podmienkou evanjelizácie. Na tomto prirodzenom má stavať milosť zvestovania Ježiša Krista ako Spasiteľa sveta cez priateľskosť, vhodnosť chvíle a primeranými prostriedkami. Základom evanjelizácie je odovzdávanie viery jedným z veriacich inému človeku, od jednej osoby k druhej." (CEI §6)