7. Prehlbovať svoju vieru

Čítanie Božieho slova a vyučovanie kňaza pomáhajú členom bunky lepšie poznať obsah našej viery. Akonáhle zažijeme obrátenie, musíme sa čím ďalej viac oboznamovať s učením cirkvi. Máme byť kresťanmi v priamom kontakte so skutočnosťami dneška. V našich dušiach a v našich srdciach máme nechať zakoreniť a prehĺbiť poznanie kresťanskej viery. 

Učenie Cirkvi musí byť prijímané v celistvosti (porov. KKC), bez toho, aby ktorákoľvek časť bola prehliadaná. To sa týka zvlášť sociálneho učenia cirkvi, sexuality a úcty k životu každého človeka. Musí byť prijímaná prostredníctvom osôb, ktoré Pán vybral ako uholné kamene prostredníctvom apoštolskej postupnosti, teda pápežov a biskupov. 

Návrhy:

  • po stretnutí bunky pozorne si prečítať text Božieho slova rozvíjaného počas katechézy v bunke
  • študovať oficiálne texty (učiteľský úrad cirkvi, katechizmus) bez toho, aby sme sa príliš zdržiavali tým, čo hovoria médiá o cirkvi a o pápežovi
  • milovať cirkev zrodenú z prebodnutého Ježišovho srdca, ustanovenú ako všeobecnú sviatosť spásy. Modliť sa zvlášť za jednotu kresťanov
  • s radosťou predstavovať evanjeliové blahoslavenstvá  

"... aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania" (Kol 2,2-3)

"Tak sa Eucharistia stáva prameňom a zároveň vyvrcholením evanjelizácie, pretože jej cieľom je spoločenstvo ľudí s Kristom a v ňom s Otcom a s Duchom Svätým." (EE § 22)