6. Pripravovať nových vedúcich

Ako každý živý organizmus, tak aj bunka musí rásť a rozmnožovať sa, inak riskuje, že odumrie. Vedúci musia mať za cieľ rast svojej bunky. Preto sú noví vedúci nevyhnutní. Vedúci musí rozlišovať a viesť k zodpovednosti tých, ktorí sa mu zdajú byť schopní v budúcnosti prijať úlohu vedenia bunky. Musí im dávať nahliadnuť do svojej vlastnej skúsenosti, do svojho vlastného prežívania, dať im podiel na jeho vlastnej evanjelizačnej túžbe. A tiež im ponúknuť, aby prešli formačným kurzom pre vedúcich, aby tak do hĺbky poznali metódu farských evanjelizačných buniek. Spomeňte si na heslo: "rásť, alebo zomrieť!"  

Návrhy:

  • vedúci prosí Pána za duchovnú a prorockú víziu týkajúcu sa budúceho poslania členov jeho bunky
  • vedúci sa snažia pomôcť členom svojej bunky, aby rozvíjali dary, ktoré prijali od Pána a rástli v učeníckom vzťahu k Ježišovi

"A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných." (2Tim 2,2)